Talkootoiminta

Koulutusryhmiin pääsyn edellytyksenä on täyttynyt talkoovelvoite. Täytetty talkoovelvoite ei kuitenkaan ole takuu juuri halutun ryhmäpaikan saamisesta. Talkoilla kerätyt pisteet ovat voimassa kahden vuoden ajan talkoiden tai muun tehtävän suorituspäivämäärästä alkaen. Vastuutehtävillä ansaitut ryhmäpaikat ovat voimassa tehtävän suorittamista seuraavan kalenterivuoden loppuun asti.

Pisteet ovat ohjaajakohtaisia. Talkoopisteitä ei voi siirtää toiselle henkilölle, mutta voit talkoilla toisen puolesta. Muistathan ilmoittaa talkoisiin ilmoittautuessasi kenen puolesta talkoilet.

Pentu- ja arkitottelevaisuuskurssille sekä näyttelykoulutuksiin ei vaadita talkoovelvoitetta. Näihin ryhmiin osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä määräpäivämäärään mennessä ilmoittautuneista kerhon jäsenistä. 

Talkoovelvoitteen täyttyminen edellyttää, että henkilö on ollut virallisissa kokeissa (agility, toko, rally-toko) töissä vähintään 2 tuntia/vuosi. Sen lisäksi on kerättävä muita talkoopisteitä kerhon tapahtumista, vastuutehtävistä ja kerhon toimintaa tukevista tehtävistä.

Yhden koulutuspaikan saaminen yhdeksi koulutuskaudeksi (talvi tai kesä) edellyttää 10 talkoopisteen keräämistä. Puolikkaan talvikauden (syyskuu-joulukuu tai tammikuu-huhtikuu) koulutuspaikan saaminen edellyttää 5 pisteen keräämistä.Pisteet ja vastuutehtävillä ansaitut ryhmäpaikat kuluvat henkilön vastaanottaessa koulutuspaikan. Jos ryhmiin on ilmoittautuneita, talkoovelvoitteen täyttäneitä halukkaita osallistujia enemmän kuin ryhmäpaikkoja, etusijalla ovat vastuuhenkilöt ja kerhon kouluttajat. Tämän jälkeen osallistujat valitaan talkoovelvoitteen ylittävien kerättyjen pisteiden määrän mukaan. Ylijäävät talkoopisteet eivät kuitenkaan kulu ryhmäpaikkaa täyttäessä.